Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
SẢN PHẨM
Phần mềm Thi trắc nghiệm
Danh mục: Giáo dục - Trường học
Hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi và thi trắc nghiệm trên mạng máy tính được phát triển nhằm tin học hoá một số nghiệp vụ trong công tác quản lý ngân hàng câu hỏi và thi trắc nghiệm.
Tải về