Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
SẢN PHẨM
Phần mềm quản lý khối lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các Trường ĐH, CĐ, THCN, Học viện
Danh mục: Giáo dục - Trường học

Phần mềm quản lý giờ giảng được xây dựng nhằm mục đích quản lý, theo dõi, tính toán khối lượng giảng dạy, khối lượng nghiên cứu khoa học, tính toán và quy đổi các giờ công việc khác nhau như chấm thi, coi thi, chấm luận văn, luận an, hướng dẫn luận văn, luận án, tiểu luận, để làm căn cứ xác định khối lượng công tác của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong các cơ sở đào tạo bậc Đại học, CĐ, THCN và các Học viện

Phần mềm đáp ứng được các quy định, quy chế của Bộ và các trường Đại học, Cao đẳng về tính toán giờ giảng, giờ nghiên cứu cho giảng viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng …

Tải về