Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
SẢN PHẨM
Phần mềm Quản lý công văn
Danh mục: Quản lý hành chính, văn phòng
Chuyển đổi cung cách làm việc. Từ bị động, phải tự “pull” thu thập thông tin, sang “push” thông tin được đẩy tới cho người xử lý. Tạo ra một cơ chế quản lý mới, tiên tiến, hiệu quả hơn - Đảm bảo công văn được lưu trữ, xử lý chính xác, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. - Nâng cao hiệu quả xử lý công văn và lập hồ sơ công việc - Trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu ý kiến từ cấp trên một cách nhanh chóng để rồi thực hiện tốt công việc được giao. - Tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí khi quản lý, lưu trữ và tìm kiếm công văn.
Tải về