Phần mềm quản lý giờ giảng được xây dựng nhằm mục đích quản lý, theo dõi, tính toán khối lượng giảng dạy, khối lượng nghiên cứu khoa học, tính toán và quy đổi các giờ công việc khác nhau như chấm thi, coi thi, chấm luận văn, luận an, hướng dẫn luận văn, luận án, tiểu luận, để làm căn cứ xác định khối lượng công tác của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong các cơ sở đào tạo bậc Đại học, CĐ, THCN và các Học viện

Phần mềm đáp ứng được các quy định, quy chế của Bộ và các trường Đại học, Cao đẳng về tính toán giờ giảng, giờ nghiên cứu cho giảng viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng …

Phần mềm đáp ứng các yêu cầu về quản lý, thanh toán giờ giảng của cán bộ giảng viên trong các trường Đại học, cao đẳng và các Học viện, phù hợp với điều kiện tổ chức vận hành của các đơn vị, các phân hệ chức năng hoạt động liên thông với nhau, đồng bộ, thống nhất, an toàn, dễ sử dụng và tương thích với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của các đơn vị.
Phần mềm quản lý giờ giảng có giao diện thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng, được tổ chức khoa học và chặt chẽ.
Qua quá trình khảo sát chi tiết và kỹ lưỡng tại nhiều Trường Đại học, Cao đẳng. Phần mềm quản lý giờ giảng đã được thiết kế, xây dựng và hoàn thiện. Phần mềm quản lý giờ giảng được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay giúp phần mềm vận hành ổn định, chính xác, an toàn và tốc độ xử lý nhanh.

Về công nghệ

- Phần mềm hoạt động trên cơ sở dữ liệu MS SQL Server.

- Phần mềm được phát triển trên nền tảng công nghệ .NET. Các phân hệ chức năng được phát triển bởi ngôn ngữ lập trình C#.

Về dữ liệu

- Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, các thông tin dữ liệu cán bộ, giảng viên, lớp, môn học, giờ giảng,… được nhập trực tiếp hoặc nhập từ các tệp Excel được trích xuất từ các phần mềm khác có cấu trúc quy định;

- Có khả năng lưu trữ dữ liệu lâu dài để phục vụ cho việc tìm kiếm sau này;

- Tất cả các module hệ thống, cơ sở dữ liệu, hỗ trợ xử lý và lưu trữ dữ liệu theo chuẩn Unicode.

Về giao diện ứng dụng

Các phân hệ phần mềm có giao diện tác nghiệp thân thiện với người sử dụng, ngôn ngữ thể hiện trên giao diện bằng Tiếng Việt theo chuẩn Unicode.