Hỗ trợ tổ chức và quản lý các kỳ thi trong các trường học Có 2 phiên bản: + Phiên bản dành cho các trường ĐH, CĐ, THCN + Phiên bản dành cho các trường phổ thông