Ưu điểm của phần mềm
Phần mềm quản lý công văn và hồ sơ công việc được xây dựng theo chuẩn công văn số: 139/VTLTNN-TTTH của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về “Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng”.
Phần mềm quản lý công văn và hồ sơ công việc được thực hiện thông qua quy trình động. Các công văn đến, đi đều tuân theo một luồng quy trình đã được đặt sẵn. Việc quản lý công văn trở lên dễ dàng hơn thông qua các quy trình này. Chính vì vậy hệ thống này rất phù hợp không những cho khối hành chính sự nghiệp mà còn được sử dụng cho các đơn vị doanh nghiệp, nhà máy xí nghiệp tư nhân.
Hệ thống báo cáo:
- Sổ công văn đến: Được báo cáo từ trong khoảng ngày đến và được xuất ra word, excel …
- Thống kê công văn đến: Công văn được thống kê theo nhiều các tiêu chí: lĩnh vực, độ khẩn, độ mật …
- Sổ công văn đi: Được báo cáo từ trong khoảng ngày đi và được xuất bản ra word, excel…
- Thống kê công văn đi: Công văn được thống kê theo ngày đi của công văn với những tiêu chí: lĩnh vực, độ khẩn, độ mật…
- Báo cáo hồ sơ công việc theo các mức độ khác nhau…