Hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi và thi trắc nghiệm trên mạng máy tính được phát triển nhằm tin học hoá một số nghiệp vụ trong công tác quản lý ngân hàng câu hỏi và thi trắc nghiệm.

 

Hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi và thi trắc nghiệm trên mạng máy tính được phát triển nhằm tin học hoá một số nghiệp vụ trong công tác quản lý ngân hàng câu hỏi và thi trắc nghiệm.