Quản lý đào tạo theo học chế niên chế và tín chỉ - EduManager. Cung cấp giải pháp toàn diện cho công tác quản lý đào tạo trong các trường ĐH, CĐ.

 

        Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế niên chế và tín chỉ do Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà nghiên cứu và phát triển hoàn toàn tuân thủ theo các quy chế:

Quy chế 25: Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy
Quy chế 43: đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Quyết định số 58/2007/QĐ-BGD&ĐT về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Quy chế 40/2007/QĐ-BGD&ĐT: Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy Quy chế 42/2007/QĐ-BGD&ĐT: Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quy chế 36/2007/QĐ-BGD&ĐT: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học Phân mềm EduMng quản lý toàn diện quá trình đào tạo trong một trường ĐH, CĐ và THCN